Изключителен интерес предизвика Третия есенен медицински форум, който традиционно се провежда в Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Тази година има рекорден брой регистрирани участници - над 85, а подготвените доклади са 47. За сравнение първото издание на форума имаше 41 участници, а второто 52-ма.

Събитието беше открито от зам.-декана на Факултета по обществено здраве и здравни грижи проф. д-р Евдокия Сотирова, която е и  председател на Организационния комитет. Програмният комитет се оглавява от ректора на Университета проф. д-р Христо Бозов.

Пленарните сесии се провеждат в момента в Аулата на корпус Медицински науки на висшето училище. Докладите се представят в четири тематични секции.

Организатори на форума са Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Комплексен онкологичен център – Бургас и Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас. Събитието е под егидата на Община Бургас.

Участници във форума са лекари и фармацевти от цяла България, както и студенти по Медицина от Бургаския държавен университет.