На 4 ноември 2023 г. в Регионална библиотека „П. Яворов“ екипът, съставил книгата „60 години чуждоезиково обучение в Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас с грант от университетския проект „Традиции и съвременни тенденции в чуждоезиковото обучение в Университет „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас“, НИХ 487/2023, представи резултатите от труда си пред свои бивши колеги.

На срещата присъстваха първите преподаватели по чужди езици в университета - основателката на катедра „Чужди езици“ през първата академична година 1963/64  в ХТИ и неин ръководител до 1979 г., ст. преп. Пенка Лиркова, преподавателка по руски език, и ст. преп. Ангелина Франсъзова, преподавателка по английски език в катедрата от 1976 г. до пенсионирането си през 2000 г.