На вниманието на абсолвентите и техните гости, преподавателите и университетските служители!

Церемонията по тържественото връчване на дипломите на абсолвентите от Випуск 2023 г. ще протече на 23-ри ноември в спортна зала „Младост“ при следната организация:

1. От 08:00 до 09:30 ч. абсолвентите получават тоги във фоайето на приземния етаж срещу представяне на документ за самоличност.
2. В 09:30 ч. абсолвентите заемат местата си в средата на спортната зала, правостоящи, подредени по факултети и колежи. Преподавателите се настаняват на местата на официалната трибуна. Гостите на абсолвентите – на местата в секторите за посетители.
3. 10:00 ч. – начало на церемонията. Вратите на залата се затварят.
4. След словото на Ректора на Университета и приветствията от гости на събитието всички абсолвенти полагат клетва. Копие на текста с клетвата се получава едновременно с раздаването на тогите.
5. Ректорът връчва лично дипломите и грамоти на абсолвентите с най-висок успех.
6. След приключване на официалната част следва връчване на дипломите на всички абсолвенти по факултети и колежи. За всеки факултет/колеж има предвидени пунктове с указателни табели. Препоръчително е абсолвентите да се подредят по ред на факултетните си номера за по-добра организация при получаването на дипломите.

От организаторите