Уважаеми абсолвенти

 от Факултетите по Технически науки, Природни науки, Обществени науки, Обществено здраве и здравни грижи, Медицински колеж, Технически колеж и Колеж по туризъм,

Уважаеми колеги преподаватели, родители,  гости и приятели,

       За мен е голяма чест като  ректор на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров" да ви приветствам в този важен и емоционален момент – вашето дипломиране.

       На този ден ние се разделяме – вие поемате своя професионален път, а ние, вашите преподаватели оставаме в Алма Матер, за да учим нашите студенти. Но вие, Випуск 2023, сте изключителна група млади хора, които преминахте през пътя на знанието, въпреки трудностите, с които никога не се бяхме сблъсквали като университет и общество. Ковид пандемията беше стрес тест и за висшето образование, който всички заедно издържахме успешно. Силно се надяваме никога повече да не се повтори. Въпреки това тежко препятствие вие запазихте своето вдъхновение и не се отказахте от целите си. Взимахте отговорни решения още преди да сте завършили висшето си образование и да преминете към новия житейски период, който ви предстои сега.

       Споделените усилия, непрекъснатото учене и неуморната работа доведоха до този значим момент днес. Заедно с вашите преподаватели сме свидетели на вашето развитие, израстване и просветеност.

       Днес, вие ще получите заслужено своите дипломи. Ще бъдете изправени и пред нови, много често трудни избори. Образованието, което придобихте, не е само инструмент за успешна кариера, но и ключ към по-широк свят на знание и разбиране.

      Продължавайте да търсите знание, бъдете отворени към нови възможности. Великият  Марк Твен казва „Човекът, който не чете книги, няма предимство пред човека, който не може да ги чете“. Затова бъдете последователни и не спирайте да се развивате. Споделяйте своя опит, насърчавайте инициативните и бъдете активни граждани на обществото. От все сърце ви пожелавам да се радвате на усещането за щастие и удоволетвореност от работата и знанията.

       Уважаеми Колеги преподаватели,

       Благодаря ви за ангажираността и предаността към образованието на нашите абсолвенти! Вашите усилия за преподаването на знания и умения са ключът към тяхната успешна професионална реализация.

      Скъпи колеги от академичното ръководство,

      Дълбок поклон за отдадеността ви към каузата Бургаски държавен университет „Проф.д-р Асен Златаров“. Сега е време за избори за ръководители на факултети, колежи и департаменти. Затова на тези, които отстъпват място на ръководители ви пожелавам здраве, щастие и успехи в един по-спокоен живот, а на тези, които ще заемат ръководни позиции – много вдъхновение, кураж и отдаденост!

     Уважаеми родители и приятели на нашите абсолвенти,

     Благодаря ви, че сте тук в този тържествен за всички нас момент! Бъдете сигурни, че ние, преподавателите, направихме максималното, за да имат вашите деца и близки един много добър път в живота! Благодаря ви, че ни гласувахте огромно доверие да ги учим и възпитаваме в този важен период от живота им.

     Уважаеми абсолвенти,

     Сигурен съм, че с някои от вас отново ще се видим в нашата Алма Матер. Сред вас има бъдещи преподаватели и учени. Нашият Университет вече превключва на друга скорост и ние ще имаме нужда от тези от вас, които ще изберат академично развитие. Други ще тръгнат на път към нови държави и други български градове, но, Бургас и студентският живот ще останат незаличим спомен в сърцето и душата  ви. Класикът на нашата литература Иван Вазов казва „България заслужава да се потрудим за нея!” Ние вярваме, че със  знанията и уменията, които сте придобили, ще направите България и света по-добро място.

   Честито дипломиране, Випуск 2023!