Софтуерни решения за синя икономика: воден транспорт, биоматериали, околна среда и аквакултури, индустрия. Това са предварително зададените теми за последния за годината Хакатон – Бургас. Той традиционно се организира от Държавния университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Съвременното предизвикателство за разработване на софтуерни приложения започва на 15 декември от 17.00 ч. в Аулата на корпус „Медицински науки“ във висшето училище. На 17 декември участниците ще представят своите разработки.

За участие се допускат в отборен екип студенти и ученици с познания в областта на информационните технологии. Целта е да се създаде концепция и да се разработи пилотна версия на приложение.

Формата за записване в хакатона е в линка:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXl_UULf5JzV0LZRwvTZgqcC0eVhDnRvkEtRHtwOG2W3s18A/viewform