КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ

 ПРИЕМ ЗА ОКС „МАГИСТЪР”

10.01. – 19.01.2024 г.

 Необходими документи:

Платена кандидатстудентска такса – 40лв. /СО бл.1, ет.2, ст. 202/

Документи за кандидатстване – 15 лв. /СО бл.1, ет.2, ст. 202/

Подаване на документи

Факултет по медицина, ет.1, стая 106

 

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ОБЯВЕНО КЛАСИРАНЕ

23.01. – 26.01.2024 г.

 Факултет по медицина, ет.1, стая 106

Информация ОКС „Магистър” 0889 612 673 /  0889 692 066