Във връзка с подписано споразумение за сътрудничество между МОН и КНСБ, в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе обучение на учители от област Бургас на тема: „Моето първо работно място“. Присъстваха над 140 преподаватели от учебни заведения на територията на областта.

Лектор на обучението: Мая Сариева - Областен координатор на КНСБ за Бургас.

Националната образователна кампания за ученици на Конфедерацията на независимите синдикати в България и СБУ в партньорство с Министерството на науката и образованието продължава  през учебната 2023-2024 година, за да подпомогне кариерното развитие на гражданското самосъзнание на учениците, завършващи средните училища в България, да се улесни преходът от училище към пазара на труда, да се стимулира успешната адаптация на учениците, да се информират зрелостниците за правата и задълженията им на работното им място и финансовата грамотност в часа на класа.

Официални гости на обучението и партньори на КНСБ - Бургас за осъществяване на събитието и участници в дискусията с класните ръководители бяха:

- Ректор на университет “Проф. д-р Асен Златаров“ - проф. д-р Христо Бозов, дм;

- Началник на Регионалния инспекторат по образование - Петя Петрова;

- Декан на факултета по „Природни науки“ и член на синдикалния съвет на ВОН-КНСБ в Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ -  доц. д-р Александър Димитров;

- Директор на Департамент „Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалности“ към  Университет “Проф. д-р Асен Златаров“ - доц. д-р Красимира Димитрова;

- Началник отдел „Административно информационно и правно осигуряване“ от Главна инспекция по труда – Красимира Георгиева;

- НАП – Бургас -  г-жа Тодорова;

- СБУ – Веселка Бъклева.

След преминало успешно обучение по „Трудови, социални и осигурителни права“-учителите ще получат сертификат за придобиване на ключови компетентности по „Трудови, социални и осигурителни права“, което им носи един квалификационен кредит.