Синдикалната организация към ВОН-КНСБ към Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ прие Декларацията на националната структура за ръст на възнагражденията в системата на висшето образование и науката.

Това се случи в Бургас, където беше проведено и отчетно-изборно събрание на синдикалната организация във висшето училище. За председател беше избрана доц. д-р Полина Милушева (директор на Техническия колеж), а за секретар доц. д-р Александър Димитров (декан на Факултета по природни науки). Доц. Милушева поема поста от дългогодишния председател на Синдикалната организация доц. д-р Магдалена Дюлгерова.

За форума в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ пристигна и председателят на ВОН-КНСБ проф. д-р Лиляна Вълчева, както и обалстният координатор Мая Сариева.

„В Бюджета за тази година няма средства за Комплексната оценка за качество на обучение. Няма средства за повишаване на работните заплати на специалисти и изследователи, които са на длъжности с образователно-квалификационни степени и с чист доход на нивото или малко над минималната работна заплата. Няма достатъчно средства за продължаваща политика на доходите на Академичния състав. Няма яснота каква част и по каква методика от допълнителните 375 млн. лв. ще бъдат отделени средства за Държавните висши училища, БАН, НИМХ“, се казва в приетата декларация.

От Национален синдикат Висше образование и наука са силно обезпокоени, че не виждат ясен ангажимент за ръст на доходите на служителите, който поне да компенсира ръста на минималната работна заплата, на цените и вече загубената покупателна способност.

ВОН-КНСБ очакват да договорят:

  1. Начални основни месечни заплати за академичната длъжност Асистент в размер на 2200 лв. (чл. 92/ЗВО);
  2. Начални основни месечни заплати на непреподавателския състав от ДВУ, БАН, НИМХ, съответстващи на образователната степен, изисквана за заемането на конкретната длъжност при съотношения към минималната работна заплата за страната, както следва: 1,15 % за средно образование; 1,30 % за образователна степен Специалист; 1,45 % за образователна степен Бакалавър; 1,60 % за образователна степен Магистър.

Срещата в Бургас приключи с брифинг, на който присъстваха и зам.-ректорите на Университета проф. д-р Севдалина Турманова и проф. д-р Ирена Марковска.

„Висококвалифицираният труд, на преподавателите и служителите във висшите училища, трябва да бъде достойно възнаграден. Образованието и науката трябва да са приоритет в едно съвременно общество!“, каза доц. Милушева.