Със съвместна инициатива под наслов „Моята история за образованието“  РУО на МОН – Бургас и Катедра „Педагогика и методика на обучението“ към Факултета по обществени науки на Университет Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас отбелязаха Международния ден  на образованието, 24 януари.

 В рамките  на няколко януарски дни студенти от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и преподавателите им,  гл. ас. д-р Гергана Аврамова-Тодорова, ас. д-р Виктория Христова, ас. д-р Блага Димова и докторант Ави Абнер се срещнаха с дванадесетокласници от пет бургаски училища: СУ „Димчо Дебелянов“, СУ „Св. Св Кирил и Методий“, СУ „Св. Константин Преславски“, ГПЧЕ „Г. С. Раковски“ и ГПРЕ „Васил Левски“. По време на срещите, които се проведоха в самите училища,  те споделиха личните си истории за избора на професията „учител“ и мотивацията си да продължат образованието си в университета.

В проведената дискусия учениците, вдъхновени от споделените истории, разказаха за своите мечти и желания, свързани с бъдещата им кариера, зададоха въпроси за възможностите да продължат образователния си път, получиха ценни напътствия за избор на специалност и начини на кандидатстване в университет.