Представянето на възможностите за образование на зрелостниците от област Бургас в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"-Бургас започна от днес. 

проф. д-р Христо Бозов и Ахмед Мехмед

Ректорът на държавния университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас - проф. д-р Христо Бозов и зам.-ректорът по учебната дейност - проф. д-р Севдалина Турманова се срещнаха с кмета на Руен - Ахмед Мехмед, с част от неговия екип и с директори на училища на територията на общината.

В срещата се включиха директорите на средните училища - Таня Петрова (СУ "Елин Пелин" - Руен), Джеврие Хабил (СУ "Отец Паисий" - Люляково) и Oсман Мехмедов (СУ "Димитър Полянов" - Трънак).

Срещата беше свързана с началото на кандидат-студентската кампания в университета и представянето на новите бакалавърски и магистърски програми.

Висшето училище предлага обучение в 143 бакалавърски и магистърски специалности от 18 професионални направления в областите на: техническите, хуманитарните, обществените науки, киберсигурност и изкуствен интелект, здравеопазване, химия, екология и биотехнологии, педагогика, туризъм, транспорт и още много други.

Ръководстото на Университета планира срещи с местната власт и директорите на средните училища за партньорство и проучване на необходимостта от кадри в перспективни и актуални нови магистърски и бакалавърски специалности.