Патронът на Бургаския държавен университет, големият български учен, писател и общественик проф. д-р Асен Златаров, е роден на 16 февруари (4 февруари по стар стил) 1885 г. в Хасково.

Той още в младите си години става един от най-забележителните научни работници в Европа и България. В началото на ХХ век следва химия в Женевския университет, където придобива и научната степен „доктор по химия“. Завръщайки се в България, той преподава тази дисциплина в единствения тогава български университет – Софийския, като в същото време е редактор на списание „Химия и индустрия“, писател и сътрудник на литературния кръг „Стрелец“, а също и  виден общественик, който обикаля страната и Европа и изнася научни и политически лекции на съвършен български и перфектен немски и френски език. Работи неуморно и прославя България и нейната наука до самата си кончина на 22 декември 1936 г.

            Поради огромните си научни заслуги към химичната наука и активната си гражданска позиция, именно той е избран за патрон на вече създадения през 1963 г. Химико-технологичен институт в Бургас. Само пет години след създаването си, на 23 февруари 1968 г. с Указ на Държавния съвет на НРБ, той е преименуван на  Висш химико-технологичен институт „Проф. д-р Асен Златаров“. Вече 55 години бургаското висше училище следва завета на своя патрон: „Отгледайте у младите хора три добродетели -  любов към труда, любов към истината, любов към народа...  Младежта е съкровището на човечеството, най-съкровената ни надежда!“.