Отличната професионална подготовка на студентите от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас намира своето поредно признание чрез  покана за партньорство от страна на известната фирма „Арсенал“, Казанлък. Фирмата развива своята дейност в сферата на отбранителната индустрия, с разработки чрез  машиностроителни и химични технологии и реализира своята продукция изцяло на външни пазари. Сред най-важните  стратегии на фирмата е подготовката и развитието на кадрите. За тази цел „Арсенал“ предлага на студентите от специалности "Химични технологии" и "Химично инженерство"  в държавното бургаско висше учебно заведение полезно партньорство – специализации в чужбина и стипендиантство с възможност за последващо осигуряване на работа във фирмата.

         Пълната стипендиантска програма  за учебната 2024/2025 г., предложена от „Арсенал“ АД, е адресирана към студенти по следните професионални направления, обучаващи се в редовна форма: 5.1. Машинно инженерство - 3 броя стипендианти, 5.2 Електротехника, електроника и автоматика - 2 броя, 5.3 Комуникационна и компютърна техника - 1 брой, 5.10 Химични технологии - 5 броя. За периода на обучение фирмата осигурява месечни стипендии на студентите до 500 лева и изплаща техните семестриални такси (сумарно до 6000 лева годишно според успеха). На  стипендиантите се осигуряват и платени студентски стажове във фирмата, както и възможност за продължаване на образованието в магистърска степен, включително и в европейски университети, по определени от дружеството специалности.

След завършване на висшето си образование всички стипендианти ще имат осигурено работно място по специалността в „Арсенал“АД, гарантирано от двустранно подписан договор, с ангажимент за работа в компанията за срок от 5 години.

Кандидатите за участие в стипендиантската програма могат да подадат молба в отдел „Кадри“, на е-адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на пощенски адрес бул. ”Розова Долина” №100, гр. Казанлък, п.к. 6100; тел. 0431/6-31-33, като приложат удостоверение за записване от съответния ВУЗ. Срокът за подаване на документите е 30.08.2024 г., а обявяването  на класирането ще стане на 10.09.2024 г.

„Арсенал“ АД, гр. Казанлък обявява също така конкурс за двугодишно редовно обучение в реномиран университет в Чешката република по магистърска специалност „Инженерство по високоенергийни материали“.  За одобрените кандидати фирма „Арсенал“ АД поема разходите за такси – обучение, таксите за общежитие, както и изплаща стипендии според успеха (до 1000 евро).

Желаещите да  участват в конкурса е необходимо да  представят следните документи: 1/Копие от диплома за образователна степен „Бакалавър“ в областта на химичните науки. 2/ Сертификат минимум на ниво  CEFR B2 за владеене на  английски език. С кандидатите ще се проведе събеседване и при одобрение от „Арсенал“ АД и Университета се предлага договор с клауза за работа във фирмата за срок от пет години след успешно дипломиране.

Кандидатите за чуждестранното обучение могат да подадат молба и документи в отдел „Кадри“, на е-адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или  0431/6-31-33, като срокът за подаването им е 29.03.2024 г., а обявяването на класирането ще стане на 10.04.2024 г.