Обща магистърска програма с работно заглавие „Технологии на витража“ се обсъди между университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Национална художествена академия.

На срещата проф. Севдалина Турманова, зам.-ректор по учебната дейност и проф. Светозар Бенчев, който е директор на филиала на НХА в Бургас дискутираха възможностите това да се случи в близката година. 

Хибридната магистърска специалност ще бъде насочена към завършили бакалавър по живопис, за които ще бъде много полезно задълбоченото изучаване на видовете стъкла. Доц. Янчо Христов, който е декан на факултета по технически науки отбеляза, че работата на преподавателите от бургаския държавен университет ще е свързана с обучението по получаване на стъкла, запознаването на студентите с това какво е глазура, както и как се синтезират керамични бои.

„Образователните политики вървят към това да има колаборация между университетите, да се споделят различни знания от различни професионални направления. Надявам се да сме от първите такива и да дадем един добър пример“, посочи проф. Турманова. В допълнение, тя сподели, че в  университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се стремят да бъдат максимално гъвкави. За да улеснят кандидат-студентите ще работят върху това да има два приема за магистърски програми, един през септември и втори през януари.

В края на срещата, проф. Бенчев разгледа материалната база и лаборатории на университета, които ще отговорят на практическите и научни цели в магистърската програма.