Доц. д-р Павел Добрев, дм изнесе публична лекция в зала „АУЛА“ на Корпус медицински науки. Първата част бе посветена на тема „Карцином на маточната шийка (Ca colli uteri)“, а втората – на тема „Скалпелна конизация при бременност II триместър и карцином на шийката – принос с един случай“.

Голям интерес към актуалните въпроси проявиха студенти от професионални направления „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“. Доц. д-р Павел Добрев, дм акцентира върху животоспасяващата необходимост от годишна профилактика и от проявяване на лична отговорност към здравето си от всяка жена, като поднесе реални статистически данни, че диагнозата „карцином на маточната шийка“ засяга:

  • над 30 на всеки 100 000 жени и годишно умират над 300 жени в България;
  • над 1200 случая с инвазивен рак на маточната шийка;
  • в световен мащаб заболяват около 500 000 жени и умират около 250 000 годишно.

В лекцията си доц. д-р Добрев говори и за рисковите групи, за макроскопското откриване на огнището на тумора, както и подробно разказа за всички стадии на протичане на онкологичното заболяване. Опитният онкохирург обърна специално внимание на дамската част от аудиторията, че колкото по-рано се диагностицира „карцинома на маточната шийка“, толкова по-успешно, без летален край, протича лечението. Най-много въпроси задаваха студентите от специалности „Акушерка“ и „Здравен мениджмънт“.

Във втората част на лекцията доц. д-р Павел Добрев, дм показа видео и снимков материал от лично проведено успешно лечение на пациентка, бременна II триместър, на която оперативно е отстранил карцином на шийката чрез скалпелна конизация.

Въпреки, че денят на лекцията бе събота, студентите и преподавателите от ФОЗЗГ с голям интерес слушаха и участваха в дискусията с любимия си преподавател и уважаван колега.