В последните дни от седмицата студенти от Факултета по обществени науки и от Факултета по обществено здраве и здравни грижи на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас, съвместно с представители на Сдружение „Зелена Странджа“, Международния младежки център, Община Бургас и кметството в село Голямо Буково почистиха участък от „пътя на бежанците“ в Странджа. По поречието на Бяла река те събраха огромно количество  боклуци, захвърлени от нелегално преминаващи мигранти.

ММЦ осигури храната за целодневната активна работа на студентите: сандвичи, банани, енергийни барчета и безалкохолни напитки. В почистването се включиха и осем от общо 20-те жители на село Голямо Буково. Бъдещите медицински сестри от ФОЗЗГ измериха на място кръвното налягане и кръвната захар на хората от селото.

Студентите бяха придружени от своите преподаватели от Катедра „Физическо възпитание и спорт“, както и от част от преподавателите от ФОЗЗГ.