От няколко дни Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е домакин на ученически групи. Поводът е интересът на бургаските средношколци да научат повече за студентския живот като разгледат на място учебната база на Висшето училище и изслушат лекции в рамките на Кампания „Един академичен час“. Поради различната насоченост на младите хора, първите срещи се проведоха с преподаватели от Катедри „Технологии, материали и материалознание“, “Електроника, електротехника и машинознание“ и „Компютърни системи и технологии“.

Пред ученически групи от Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника гл. ас. д-р Емилия Иванова и гл. ас. д-р Пламена Атанасова представиха лаборатории, в които се извършват изследвания с насоченост синя и кръгова икономика. Бъдещите студенти участваха в дискусии и видяха какви са условията за откриване на микрополимери в различни среди-вода, почви, биота чрез най-съвременна спектроскопска апаратура. Самият Декан на Факултет по технически науки доц. д-р Янчо Христов представи базата на факултета, а гл. ас. д-р Ганка Колчакова разказа за привлекателността на професиите в областите на химичните технологии, материалите и материалознанието и биотехнологиите.

 В лаборатория „Електроника“ бяха посрещнати ученици от Професионалната гимназия по транспорт и Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника от доц. д-р Ивайло Беловски, гл. ас. д-р Калоян Иванов и ас. Александър Мандаджиев. Средношколците се запознаха с наличното оборудване и модерна измервателна техника в лабораторията. Разгледаха атрактивните макети, разработени от дипломанти, наблюдаваха под микроскоп архитектурата на различни интегрални схеми.

Втората част от срещата се проведе в лабораториите на Центъра по върхови постижения УНИТе. Бяха представени лекционната зала, лабораторията по изкуствен интелект, сървърно помещение и други специализирани зали, включващи машини и инструменти, тясно свързани със специалността. Проведе се и кратка лекция, водена от проф. Сотир Сотиров, свързана с кандидат-студентската кампания, както и бяха дадени допълнителни разяснения относно специалностите „Компютърни системи и технологии“ и „Софтуерно инженерство“. В края на събитието учениците се запозната с възможностите на хуманоидните роботи Nao и Cruzr.

На срещата присъстваха и студентите третокурсници от специалност Електроника – Валентин Иванов и Атанас Кузманов, които споделиха впечатления от обучението си до момента и изтъкнаха предимствата да се обучаваш в родния си град.