На 25.03.2024 г., 14:00 часа, Факултет по обществени науки, се проведе информационна беседа пред студенти, специалност “Туризъм” от Сурен Исраилян - председател Сдружение “Ценности” - Бургас.

 Освен изключително интересните аргументи за съществуването и живота келтските народи, за първите писмени сведения от римски източници, важни исторически събития и митология, младите хора бяха “проверени” дали са носители на добротата, разбира се по келтски.

 Всеки от присъстващите получи подарък медальон с трискел - келтски геометричен символ, образуван от три спирални рамена. Учените считат, че е символ на миналото, настоящето и бъдещето или девойка, майка и баба.

 Доволните студенти изразиха и своите искрени благодарности към организатора на събитието - доц. Златина Караджова, която не за първи път организира подобни впечатляващи мероприятия.