Доц. Ивайло Беловски и доц. Мехмед Кадир от Факултет по технически науки представиха възможностите за образование на зрелостници в университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Срещата се проведе в СУ „Димитър Полянов“, с. Трънак, община Руен.

Висшето училище предлага обучение в 143 бакалавърски и магистърски специалности от 18 професионални направления в областите на: техническите, хуманитарните, обществените науки, киберсигурност и изкуствен интелект, здравеопазване, химия, екология и биотехнологии, педагогика, туризъм, транспорт и още много други. Студентите разполагат с 3 общежития, два реновирани студентски стола и отлична закрита и открита спортна база.

Срещите от този тип са изключително важни. От една страна, те са свързани с проучване на необходимостта от кадри за общината. От друга страна представят на вниманието на бъдещите студенти перспективните бакалавърски, магистърски специалности, следдипломни квалификации, курсове и обучения, които предлага университета.

Предстоят срещи в с. Люляково и с. Руен.