Доктор Колин Мегхоу ще бъде гост-специалист в университет "Проф. д-р Асен Златаров", като част от проект, организиран от Българо-Американската Комисия "Фулбрайт“. Той е в България по покана на ректора на университета проф. Христо Бозов,дм. Основни организатори на посещението му са гл. ас. д-р Сабина Недкова и гл. ас. д-р Пламена Атанасова.

Американският специалист, който е дипломиран лекар с над двадесет годишен опит в Америка, Европа и Украйна ще участва в няколко образователни инициативи. В периода 04-19 април, д-р Мегхоу  ще сподели и предаде своят опит в областта на действията в случай на бедствени ситуации, медицински ефекти от йонизиращите лъчения, действия при ядрени, биологични и химически инциденти, медицинско осигуряване при бедствия и организация на медицинското обслужване, пред-болнична помощ.

Доктор Колин Мегхоу ще говори пред български и чуждестранни студенти, и преподаватели. Първата лекция ще бъде на 10 април (сряда) от 18.00 часа в аулата на Медицински факултет. Там той ще представи: „Пред-болнична помощ в случай на бедствие“. Следващата среща ще се проведе на 16 април (вторник) от 13.00 часа, като докторът ще говори на тема: „Какво трябва да знаем за медицината на бедствените ситуации“.