КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ

I - III курс

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ

I - III курс

БАКАЛАВЪР

ПКС, Орг. ХТ, ТНГ, БТ, ХБТ, КТВ, ТВ, ТС, ХИ, Електроника, ВЕИ, КСТ, Комп. мрежи, Софт. инж., ТТТ, ЕООС, ЕЕМ, Химия, ХКС, Инж. Материали, СУ, Маркетинг, ИМ, Туризъм
I курс II курс III курс IV курс
ПУПЧЕ, НУПЧЕ, ПНУП, СП, БФ, БЕИ, История и философия
I-IV курс
Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент
I-IV курс

МЕДИЦИНА

I - V Курс