МИСИЯ 1. Математиката е лесна и интересна

По инициатива на Центъра по иновативни образователни технологии към Департамент КПРПС при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас стартира проект „Учител на бъдещето“, при която студенти-бъдещи педагози прилагат своите знания и участват в практически инициативи съвместно с деца и ученици.

Първата инициатива се нарича „МИСИЯ 1. Математиката е лесна и интересна“. В нея участват студенти от трети курс, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, ФОН, катедра „Педагогика и методика на обучението“. Студентите използваха знанията си по дисциплините „Методика на обучението по математика в НУ“ и „Мултимедийни уроци в НУ“ и организираха математически празник за учениците от 3 „Г“ клас от НБУ „Михаил Лъкатник“.

По различни теми студентите създадоха енциклопедични задачи. Под игрова форма и екипна организация на работа, с голям интерес, учениците откриха любопитна информация за реките в България, за животни и растения, за градове и известни сгради. За да изпълнят задачите, учениците приложиха своите знания, но и направиха стъпка в  развитието на алгоритмично мислене, толерантност и креативност. Използването на програмируеми играчки добави емоционална окраска при реализиране на поставените цели.  

С подобни дейности студентите имат възможност да навлязат в магията на учителската професия, учат се да използват вярна и точна терминология, да създават комплексни задачи, да общуват с учениците.

Инициативата е подготвена от доц. д-р Красимира Димитрова и докторант Димона Янева.