На 02 април от 18ч.в АУЛА 1 на Корпус Медицински науки Ректорът на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще сподели опита си в лекуването на деца с аутизъм чрез прилагане на хипербарна оксигенация в барокамера."