Ректорът на университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. д-р Христо Бозов и зам. ректорът по учебната дейност проф. Севдалина Турманова посетиха градовете Малко Търново и Приморско.

В Малко Търново ръководството на университета се срещна с Илиян Янчев, кмет на общината, Мария Патронова, директор на дирекция „Култура, образование и спорт“ и Донка Цинова, директор на СУ „Васил Левски“.

В Приморско срещата бе с Иван Гайков, кмет на общината, Захарина Неделчева, която е общински съветник и председател на комисията по образование, култура, спорт, вероизповедания, здравеопазване, социална политика и младежки дейности, и директорът на СУ „Н.Й.Вапцаров“ Мариана Казларова.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е водещ за Югоизточен регион. Той е университет с богата история и с изградени традиции в подготовката на кадри. В него се предлагат 143 бакалавърски и магистърски специалности от 18 професионални направления в областите на: техническите, хуманитарните, обществените науки, киберсигурност и изкуствен интелект, здравеопазване, химия, екология и биотехнологии, педагогика, туризъм, транспорт и още много други. Студентите разполагат с 3 общежития, два реновирани студентски стола и отлична закрита и открита спортна база.

Срещите в двете общини бяха изключително полезни. Понастоящем в университета се обучават студенти от тези общини. Кметовете на населените места изразиха задоволството си от това, че за младите хора от градовете се предлагат възможности за включване в бакалавърските, магистърските специалности. А за администрацията и за други служители, които искат да надградят образованието си се предлагат следдипломни квалификации, курсове и обучения.