По инициатива на Центъра по иновативни образователни технологии към Департамент КПРПС при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас стартира проект „Учители на бъдещето“, при която студенти-бъдещи педагози прилагат своите знания и участват в практически инициативи съвместно с деца и ученици.

Във втората инициатива (МИСИЯ 2. Докато играя, ще узная) участват студенти от първи курс, специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, ФОН, катедра „Педагогика и методика на обучението“. Студентите използваха знанията си по дисциплината „Педагогика на играта“, която изучават в момента, и организираха образователни игри за децата от подготвителна група „Звънче“ на НБУ „Михаил Лъкатник“. Студентите за първи път влязоха в ролята на учители, направиха своите първи опити да приложат теоретичните си знания.

Изпълнявайки задачите, децата участваха в екипни игри, учиха се да спазват общи правила и да работят за постигане на обща цел. Децата обогатиха своите знания за дивите и домашни животни.

В края на дейността, студентите изненадаха децата с изработени от тях награди, които още повече допринесоха за положителните емоции в групата.

Инициативата е подготвена от доц. д-р Красимира Димитрова и докторант Димона Янева. С благодарности за поканата на г-жа Неделина Димитрова.