В края на работната седмица на март 2024 г. 75 студенти от специалност „Туризъм“ от Факултета по обществени науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас, 1, 2 и 3-ти курс, редовно и задочно обучение, проведоха тренинг- обучение в реална работна среда. Техен любезен домакин стана персоналът на  хотел „Фара“ в туристическия комплекс „Марина кейп“ в Ахелой.

Тренинг-обучението бе подготвено и ръководено от техните преподаватели доц. д-р Захарий Дечев, доц. д-р Соня Стефанова, ас. Катя Георгиева и ас. Росица Янгьозова. То се проведе в няколко основни модула: модул „География на туризма“, модул „Характерови структури и тяхната качествена преработка“, както и модул „Анимация на туризма“. В първите два модула студентите имаха възможност да затвърдят своите теоретични познания по фундаментални специализиращи дисциплини от учебния им план, а в третия – да упражнят и демонстрират своите разностранни анимационни умения чрез забавни състезания, танци, игри и други извънаудиторни дейности.

В края на тренинга всички студенти получиха удостоверение за участие в проведения тренинг, както и много награди за най-добре представилите се.
Гости на събитието бяха ръководител катедра „Маркетинг и туризъм“, доц. д-р Христина Михалева, както и техният преподавател проф. Диана Радойнова.
Основната цел на тренинг-обучението бе да се осъществи трансфер на университетските знания и компетенции на студентите в реална туристическа среда.