По повод Деня на химика, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас организира Фестивал на химията за деца и юноши, който ще се проведе в периода 9 – 11 май 2024 г.

В неговите рамки са предвидени забавни и занимателни дейности с образователен характер. Ще се проведат лекции за приложението и значимостта на химията в различни области, както и ще се даде възможност на ученици да участват в решаването на реален изследователски проблем. В допълнение ще се проведе и Кръгла маса „Химия за устойчиво бъдеще: Сътрудничество и инициативи в химичното образование“ с участието на учители по химия от Област Бургас, представители на академичното ръководство, обучаващи катедри и изследователи от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

  По време на събитието, фирма „Лабексперт“ ООД ще представи своята мобилна автоматична станция за измерване качеството на атмосферния въздух и част от обхвата на дейността на лаборатория „LABLAND”.

 Събитието се организира от Факултет по природни науки и Факултет по технически науки по инициатива на Катедра „Химия“, с подкрепата на Научноизследователски институт и Студентски съвет.

 Спонсори на фестивала са фирмите „ФОТ“ ООД, „Т.Е.А.М.“ ООД, „АСМ2“ ЕООД и „Лабексперт“ ООД.

 Професионалният празник на химиците – 10 май, се отбелязва в България от 2001 година. Определен е с решение на Общото събрание на Българската камара на химическата промишленост.

 Цялата програма на събитието може да видите тук:  Програма