На 25.04.2024 г., студенти от Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, заедно със своя преподавател доц. д-р Никола Тодоров,

взеха участие в дейностите по разработване и използване на „Методология за прилагане на добрите практики на олфактометрията за оценка на качеството на въздуха и управлението на неприятните миризми“ по програма LIFE WATEROIL. Бъдещите специалисти посетиха за втори път работните площадки, намиращи се на територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, като извършиха експерименталното определяне в три контролни точки. Резултатите бяха нанесени в анкетни карти, които студентите получиха още при влизането в голямото промишлено предприятие, заедно със задължителните каска и газова маска.

Проектът се осъществява от "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД в партньорство с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Община Бургас и EUROVIX SPA – водеща италианска компания в областта на приложните биотехнологии.