Мобилни групи от преподаватели на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ посетиха Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, Средно училище „Иван Вазов“ в гр. Поморие и Средно училище „Любен Каравелов“ в гр. Несебър.

Доц. д-р Мехмед Кадир, доц. д-р Хюсеин Йеменджиев, докторантът Маргарита Георгиева и гл. ас. д-р Десислава Колева запознаха младите хора с възможностите, които предоставя университета.

Инициативата е част от кандидатстудентската кампания на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, която започна още през януари. Тогава се представи и графикът за провеждане на срещите по училища.

Обучението в него се осъществява в пет факултета – Факултет по технически науки, Факултет по природни науки, Факултет по обществено здраве и здравни грижи, Факултет по обществени науки и Медицински факултет. В състава му влизат и три колежа – Колеж по туризъм, Медицински колеж и Технически колеж, както и два департамента – Департамент по езиково обучение и Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти.

Качественото обучение, приятелската среда и бъдещите професионални перспективи са основни фактори, влияещи на избора за продължаващото надграждане със знания и умения в конкретно висше училище, всичките са преимущества на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”.