В знак на доброто партньорство и с мотив за дългосрочно сътрудничество между Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Банка ДСК на 14 май, от 13:00 ч., във Факултет по обществени науки ще се проведе приятелска среща с цел повишаване на финансовата култура на студентите.

По време на събитието ще бъдат представени банковите продукти, услуги, нови тенденции в банкирането - спестовни продукти, фондове, възможности за инвестиции и др. Ще се обърне внимание и на добрите практики на ДСК с други университети, и в частност – какво е било полезно за студентите през времето на взаимодействие.

 Участниците в събитието ще бъдат въвлечени в интересни казуси. На последно място, но не по важност от Банка ДСК ще обърнат внимание и на възможностите за стажуване и работа при тях.

 Следващата среща на експертите от ДСК ще бъде с академичния колектив на университета, администрация и служители. Това ще се случи на 15 май, от 10:30 ч., в Аулата на Медицински факултет.