Уважаеми учащи студенти, бивши наши възпитаници и преподаватели в областта на химията от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“,

 

Приемете моите поздравления по повод професионалния празник на работещите в химическата индустрия – Деня на химика!

В годините на световен и национален просперитет в химичния сектор, както и днес, работят достойни и квалифицирани специалисти, чието призвание, както и на химическата наука в това число, е да направят своя живот и този на другите хора по-добър.

Искрено се радвам, че все още има хора, които избират химията за свое жизнено поприще.

Пожелавам Ви здраве, успехи и благополучие!

Честит празник, химици!

 Проф. д-р Христо Бозов, д.м., Ректор

 на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас