По повод професионалния празник на химика в Бургаското държавно висше училище се проведе Фестивал на химията в периода 9 – 11 май 2024 г. Именно тази наука е основоположник на Висшия химико-технологически институт в града през далечната 1963 г. Фестивалът премина под патронажа на проф. д-р Христо Бозов, ректор на университета. Събитието успя да привлече близо 400 ученика във вълшебния свят на търсене и изследване на невидимото и необяснимото.

В рамките на фестивала се проведоха забавни и занимателни дейности с образователен и научен характер. Учениците присъстваха на лекции за значимостта на химията в различни области. Бъдещите химици участваха в решаването на реален изследователски проблем при стриктно спазване на конкретни правила. Бели престилки, защитни очила и ръкавици допълниха образа на истинския специалист-химик.

Част от програмата беше и Кръгла маса „Химия за устойчиво бъдеще: Сътрудничество и инициативи в химичното образование“, в която учители по химия от Община Бургас, представители на академичното ръководство, преподаватели и изследователи от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ обмениха опит, впечатления и интереси.

 Амбицията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е да направи Фестивала ежегоден.

 Фестивалът се организира от Факултет по природни науки и Факултет по технически науки, по инициатива на Катедра „Химия“. Събитието бе подкрепено от Научноизследователски институт и Студентски съвет при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.