Проектът за изграждането на Фармацевтичен факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ бе представен в Аулата на висшето учебно заведение.

На събитието присъстваха ректорското и академичното ръководство на университета, кметове и техните заместници, народни представители, общински съветници, представители на браншови организации и заинтересовани лица.

„Фармацевтичният факултет ще установи симбиоза между науката и практиката и ще ни даде възможност да придобием статут на научноизследователски институт. Ние сме сред регионите с най-висок потенциал за развитие, защото имаме много голям брой ученици, много граждани от различни страни на Европейския съюз  и на света и населението на областта се увеличава постоянно. Затова има необходимост от развитие на здравеопазването и фармацията“, бяха думите на ректора на университета проф. Христо Бозов, дм, при откриване на събитието. Той допълни, че в Югоизточен регион няма Факултет по фармация.

Архитект Лазар Чохаджиев и арх. Моника Бенчева запознаха аудиторията с параметрите по изграждането на Фармацевтичния факултет в Бургас. Той ще бъде разположен на 153 дка – собственост на университета и ще включва не само учебни зали, но също и огромна библиотека, аула магна за над 400 души и ботаническа градина.

„Изминахме трънлив път със създаването на Факултета по медицина и това ни подготви за всички трудности, които съпровождат осъществяването на такова начинание като Факултета по фармация. Радващо е, че няма нито един политик и депутат, който да е против този проект. Факултетът по фармация ще обедини, като един сплотен юмрук, всички политически сили, научната и работещата общественост в нашия град“, каза кметът на града Димитър Николов.

„Изказвам се като човек, въвел националната карта за висше образование, благодарение на която установихме огромния потенциал за развитието на висшето образование в Югоизточен регион. Искам специално да поздравя ректора и неговия екип, за това, че тръгнаха по най-правилния път. Всичко, което показаха тук, изглежда изключително перспективно и полезно за региона. Убеден съм, че всички ще се обединим за общата кауза“, бяха думите на акад. Николай Денков.

Жечо Станков изрази благодарността си към проф. Бозов. Той каза, че преди време проф. Бозов е събрал всичките тогавашни народни представители, за да ги запознае с проекта за изграждането на Фармацевтичен факултет. Станков отбеляза, че всички бъдещи народни избраници, независимо от политическата си принадлежност трябва да поемат ангажимент за изграждането му.

Даниела Божинова каза, че се радва за университета, за това, че разширява профила си, съобразявайки го с най-належащите нужди на Бургас и на страната.

„От името на областния управител проф. д-р Мария Нейкова обещавам, че като част от централната власт на местно ниво ще окажем пълно съдействие за осъществяване на този мащабен проект“, бяха думите на Владимир Крумов, зам. областен управител на Бургаска област.

Със спонтанни аплодисменти залата посрещна неговото предложение няколкото държавни имота, които се намират на границата на строежа на новия факултета, да бъдат предоставени на университета.