При голям интерес премина срещата с ръководството и студенти от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, която бе инициирана от председателя на Общински съвет Созопол Станимир Андонов.

Сред присъстващите бяха общински съветници, кметове на населени места, директори на училища от община Созопол, представители на Община Созопол, ученици и граждани.

На срещата бяха  представени на възможностите на фонд „Здравеопазване“ към Община Созопол и медицинските специалности, които предлага Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас.

В своето приветствие председателят на общинския съвет Станимир Андонов благодари на проф. д-р Христо Бозов - ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ , на доц. д-р Панчева - декан на Факултета по обществено здраве и здравни грижи, доц. д-р Обрейкова – ръководител на катедра здравни грижи и студенти от медицински специалности, които приеха поканата за срещата. „Поводът  на тази среща е представяне на възможностите на фонд „Здравеопазване“ към Община Созопол и медицинските специалности, които предлага Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас. А причината е, че община Созопол има нужда от медицински кадри - добре подготвени и обучени, които да се реализират в населените места в общината. Именно тук се срещат и нашите интереси - Община Созопол предоставя стипендии на студенти по медицина, а университета подготвя такива кадри“, заяви Станимир Андонов като уточни, че фонд „Здравеопазване“ ще осигури стипендии за медицински сестри в две направления: „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ и „Здравен кабинет в детски градини и училища“.

„Ние сме благодарни, че бяхме поканени на тази среща и се надяваме сътрудничеството да продължи, за да бъдат решени проблемите с липсата на медицински кадри с качествено обучение, каквото предлага нашия университет“, заяви ректорът на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. д-р Христо Бозов, дм. „Ние като университет провеждаме срещи с много кметове и представители на различни общини в Бургаска област, за да намерим начини за решаване на проблема с липсата на медицински кадри, но само вие, Община Созопол сте намерили този начин, което заслужава адмирации. С удовлетворение мога да кажа, че нашият университет предлага богат набор от медицински специалности и изключително качествено обучение и подготовка на студентите на много високо ниво. Ще се радвам , ако в университета има още много студенти от община Созопол“, пожела проф. д-р Бозов.

Интересни и полезни бяха презентациите, които студентите от медицински специалности представиха на присъстващите. Второкурсничката Денислава разказа увлекателно и демонстрира как се подготвят бъдещите медицински сестри. „Обучаваме се в  добра материална база и с отлични преподаватели“, подчерта по време на представянето на специалността „Медицинска сестра“ Денислава. С голяма любов към професията на акушерката говориха студентките  от III курс Таня и Ясмина. В презентацията те разказаха как се подготвят теоретично и практически за една от най- хуманните професии. Специалността „Лекарски асистент“ бе представена от първокурсничката Роси, която зад гърба си има завършен курс за парамедик и е решила да продължи и надгради образованието си. Лекарският асистент е познатия от миналото фелдшер, но много по- подготвен и мотивиран да работи тази професия.

След презентацията бяха зададени въпроси от учениците, от общински съветник и директор на училище. Коментирана бе възможността в средното училище в Созопол да бъде създадена паралелка със засилено изучаване на биология, за да могат завършващите да кандидатстват по-лесно в университета.  Обяснен бе и начинът за кандидатстване във висшето учебно заведения в медицинските специалности.

В края на срещата председателят на общинския съвет Станимир Андонов направи подаръци на гостите от Университет  „Проф. д-р Асен Златаров“. Ректорът проф. д-р Христо Бозов  получи луксозна история на археологическите разкопки в Созопол, издадена съвместно с музея Лувър с послание.