Студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда“ и „Екология и екологичен мениджмънт“ се включиха като доброволци  в инициативата на Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас по повод Деня на Биоразнообразието.

 Студентите, водени от доц. Никола Тодоров, ръководител на катедра „Екология и опазване на околната среда“, посетиха резерват Ропотамо, където изчистиха плажната ивица, намираща се в близост до устието на реката към Черно море. По време на почистването бяха събрани над 10 чувала с отпадъци, предимно полимери, както и метал, газобетон и стъкло.

 Младите еколози се натъкнаха на местообитания на птици, гущери и змии в резервата.

 Интересен факт е, че студентите не бяха посещавали това райско кътче от България. Те бяха много радостни, че успяха да дадат всичко от себе си, за да го почистят от замърсяванията.