На 27 май отбелязваме Световния ден на спешната медицинска помощ. За първи път е обявен през 2018 г. от Европейската асоциация по спешна медицина EUSEM. 

Целта на този ден е да се обединят хората и управляващите по света да говорят за спешната медицина и спешната медицинска помощ, както и за важността на делото на хората, работещи в тази област на медицината.

Важно е да се осъзнае необходимостта от добре разработени, подготвени и организирани спешни медицински системи навсякъде по света, така че да оцелеят повече хора и да се намалят уврежданията,  до които водят спешните състояния.

 Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ подготвя бъдещи кадри в областта на медицината. Тези специалисти ще имат важната мисия да помагат, когато всяка стотна от секундата е от значение, когато всяко действие и решение водят до решаващо последствие, в мисията за спасяване на човешкия живот!