Американски преподаватели от Western Carolina University, заедно със свои студенти посетиха Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

На срещата се обсъди бъдещо сътрудничество между университетите по програми Еразъм+ и Фулбрайт. Освен това се дискутираха възможностите за сключване на двустранни споразумения в професионални направления като медицина, здравни грижи и компютърни науки.

Групата беше посрещната от проф. Сотир Сотиров, ръководител на лабораторията по интелигентни системи, проф. Стоянка Петкова, директор на Дирекция „Международно и национално сътрудничество, връзки с обществеността и протокол“ към университета и ас. Златина Николова, институционален координатор по Еразъм+.

Американските гости посетиха Лабораторията по интелигентни системи, Факултета по обществено здраве и здравни грижи, запознаха се с част от преподавателския състав и се разходиха в университета.