Министерството на образованието, изследванията, развитието и младежта на Словашката република стартира процедура за кандидатстване на стипендии за големи таланти от чужбина, желаещи да учат висше образование в Словакия.

Стипендиите са предназначени за първите 100 таланта от чужбина, желаещи да учат висше образование в словашки университети в редовна форма на обучение в бакалавърски учебни програми или програми, съчетаващи обучението от бакалавърската с това от магистърската учебна програма. За стипендиите могат да кандидатстват желаещи от целия свят. Всеки успешен кандидат за стипендията ще получи сума в размер на 4000 евро за една академична година или 12 000 евро за първите три години от висшето си образование в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или в образователните програми, сливащи обучението от образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в едно. Заявката за кандидатстване за стипендия всеки кандидат трябва да изпрати най-късно до 30.06.2024 г. (до 23:59 ч. централно европейско време). Критерий за избора ще бъдат резултатите от тест SAT. Процедурата по отпускане на стипендиите се реализира в рамките на Плана за обновяване и устойчивост на Словашката република.

Електронната страница, на която е възможно да се кандидатства за стипендия и да се прочете повече информация е: https://scholarships.portalvs.sk/.

Основни преимущества за кандидатите, в случай че бъдат одобрени за стипендията:

  • Освобождаване от учебна такса – ще се запишете в университет веднага и ще започнете обучението си за висше образование в редовна форма на обучение.
  • Право на държавно здравно осигуряване.
  • Възможност за участие в програмата „Еразъм+“ или друга форма на мобилност в случай на интерес.