Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

и Фирма ФОТ ООД, официален партньор на ZEISS и SIGMA-MERCK

имат удоволствието да ви поканят на Практикум: „Приложения на инструменталните методи в медицината, околната среда и химичната индустрия“, Демо дни на ZEISS, който ще се проведе на 6-7 юни 2024 г.

Място: Унивеситет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

Медицински факултет, бул. Я. Якимов 1, гр. Бургас

Програма на практикума