Демонстрацията на роботи от „Лаборатория по интелигентни системи“ към Държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ предизвика фурор в рамките на фестивала „Подмлади града“. Събитието се състоя пред  спортна зала „Младост“, малко преди да започне пълното преобразяване на съоръжението и целия район около него. Фестивалът е част от големия проект „Подмлади града: Иновативни мерки в отговор на градските предизвикателства към качеството на живот и здравето на общността“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е партньор в проекта, където водеща институция е Община Бургас.

Екипът на висшето училище, който включва преподаватели, служители и студенти, реализира и интервюта в специално изготвена анкета, с чиято помощ ще бъдат обработени и взети под внимание мненията на живущите в района.

Дейностите по проекта ще се фокусират върху спортна зала „Младост“ и околните пространства. Те включват:

* Цялостен ремонт на съоръжението и превръщането му в сграда с близко до нулево потребление на енергия. Той ще започне в края на лято 2024;

* Създаване на дигитален двойник на зала „Младост“ 

* Преосмисляне на вътрешния дизайн и създаване нови функционални пространства; прилагане на регенеративен ландшафтен дизайн, намаляващ ефекта на топлинния остров върху асфалтовия площад и парка на север от сградата;

* Изграждане на детска площадка с изцяло природосъобразни материали;

* Създаване на сензорни и терапевтични градини с билки и овощни дървета, които да възстановят и обогатят биоразнообразието на града, като превърнат мястото в местна ботаническа експозиция на открито.

Може да споделите вашето мнение, като попълните онлайн анкетата за промяната на зала „Младост“: https://rb.gy/kg5v0z