На 3 юни 2024 г. във Факултет по обществени науки при  Университет "Проф. д-р Асен Златаров"- гр. Бургас бяха отличени студентите, взели участие в конкурса за академично есе на тема „ Книгата между културната и пазарната стойност“ по случай 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Конкурсът се организира за четвърта поредна година от тюторите на Факултета и е предназначен за студенти от всички основни звена и специалности в редовна и задочна форма на обучение.

В тазгодишното му издание бяха отличени следните студенти:

Първа награда
Виктория Делчева, специалност „Българска филология“, 4 курс;

Втора награда
Шерин Маринова, специалност „Медицина“, 2 курс;

Трета награда
Станка Радева, специалност „Социална педагогика“, 4 курс.

Деканът на ФОН проф. д-р Румяна Папанчева, главният тютор доц. д-р Пенка Вълчева и членовете на журито гл. ас. д-р Илиана Иванова и доц. д-р Елица Дубарова изказват благодарности на всички участници в конкурса.