На 31 май и 01 юни в хотел „Аква“ гр. Бургас се проведе осмият практически семинар за акушерки,  организиран от преподаватели на Факултет по обществено здраве и здравни грижи, катедра „Здравни Грижи“- специалност „Акушерка“ и Алианс на българските акушерки.

Събитието откри доц. Моника Обрейкова, която е ръководител на катедра “Здравни грижи“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.  Специални гости бяха доц. Галина Терзиева, доц. Павел Добрев, др. Антонио Душепеев и старши  преподавател Петя Стефанова.

Във форума участваха преподаватели, студенти от 3 и 4 курс от специалност „Акушерка“ и практикуващи акушерки от цялата страна. Лекторите представиха 15 теми свързани с акушерството, гинекологията и споделиха с участниците клинични случаи от своята практика. С голям интерес преминаха дискусиите след всяка  тема. Обсъдиха се възможностите за автономността на акушерската професия.

Събитието  завърши с прожекция на  филма „700 грама живот“  на Катрин Вание -  асоцииран член към Центъра за изследвания в университет „Париж-Дидро“ Франция.