По повод Шестата научно-практическа конференция „Образование за бъдеще – приемственост и перспективи“ и Майсторски клас „Академия за директори“, проф. д-р Галин Цоков посети Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. За поредна година Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти, ръководен от доц. д-р Красимира Димитрова, събра на едно място представители на всички степени на образованието.

Засегнато, още по време на приветствията, беше развитието и усъвършенстването на така нужните умения на бъдещето, а именно повишавате на компетенциите и емоционалната интелигентност. Изграждането на общности, обединяването на структури и постоянното поддържане на социални контакти е неизменна част от визията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Доказателство за това е и откритият през април, тази година, Студентски център, който по думите на ректора на висшето училище е „истинско бижу“, представено в платформата му.

Именно в споделеното студентско  пространство, изградено изцяло с доброволен труд, завърши и първият ден от конференцията.

В дружелюбен разговор беше представен и най-новият проект, допълващ цялостната концепция на място-обединител за развиване на научна и художественотворческа дейност, представяне на иновативни идеи, стимулиране на спортна дейност, провеждане на открити уроци и др. Проф. Галин Цоков, проф. Христо Бозов, доц. Красимира Димитрова и Десислава Комунова - председател на Студентския съвет разгледаха идейния проект, обхващащ огромна зелена площ, непосредствено до Студентския център. Същият беше разработен от висококвалифицирания екип на д-р Милен Врабевски, член на Съвета на настоятелите на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, напълно безвъзмездно. Разписаната идея, представлява изграждане на три модерни беседки, амфитеатър, спортна зона, пейки и алеи. Зеленото пространство ще бъде захранено, разбира се, единствено със зелена енергия, съхранявана в батерии.

Осъществяването на проекта ще укрепи и затвърди комуникацията между различните образователни структури като ги обедини, защото пътят към създаването на качествено обучение е един – общ.

Престижното събитие се провежда в рамките на 3 дни на територията на красивия морски град. Обединяващият форум цели подпомагане развитието на образователната система, чрез представяне на добри практики, методи и изследвания в обучението.