Как българските университети да привличат повече студенти от чужбина, включително от държави извън Европа. Това беше темата на организираното от МОН двудневно обучение „Глобални хоризонти“ – стратегии за привличане на чуждестранни студенти в българските университети“, в което участваха близо 100 представители на висши училища от цялата страна. Ваня Тонева, която отговаря за чуждестранните студенти на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ също участваше в обучението. Лектор беше Панайотис Каколирис, водещ международен експерт по стратегическо планиране и дигитален маркетинг, преподавател в редица гръцки университети и създател на теорията „Интелигентните отношения“ -за цифровата трансформация на комуникацията с помощта на изкуствения интелект.

Обучението бе открито от заместник-министъра на образованието и науката Наталия Митева, която поздрави участниците от името на министър Галин Цоков. „Настъпват промени в парадигмата на световното образование. То става отворено и еднакво достъпно за почти всички млади хора в света. В този смисъл нашите образователни институции се състезават с целия останал свят. Те са гледани и избирани от младите хора наравно с хиляди други университети“, посочи зам.-министър Митева.

По време на обучението бяха оповестени данни, според които през следващата 2025 г. се очаква в света да има 250 млн. студенти. Само преди десетилетие - през 2015 г. техният брой е бил 200 млн. На фона на световната тенденция за увеличаване на броя на студентите, в Европа те намаляват по демографски причини. Затова европейските университети се стремят да привличат студенти от цял свят с най-различни похвати. Сред тях е силното онлайн присъствие на университетите, включително чрез различните социални мрежи.

Лекторът Панайотис Каколирис, който е част от екипа, представил иновативния комуникационен подход „intellemo“, съчетаващ интелигентност с емоционалност, запозна представителите на българските висши училища с различните способи да бъдат по-разпознаваеми в онлайн пространството. Това включва присъствие в социалните мрежи, като съдържанието в различните платформи е подбрано така че да стига най-успешно до търсената аудитория.

След първия ден, в който обучението беше основно теоретично, във втория представителите на висшите училища работиха в групи по практически задачи и сформираха консорциуми между различни университети с общи цели. Те представиха и своя опит и предизвикателствата, пред които се изправят при привличането на чуждестранни студенти.