Проф. д-р Христо Бозов, дм, ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас се срещна с г-жа Олга Гершензон, собственик на фирма „Екипажа на планетата земя“ ЕООД, занимаваща се със сателитни антени, чрез които много бързо се трансферира информация в снимков материал. На срещата присъстваше д-р Веселин Василев от Клъстер АЕРО – космически технологии, изследвания и приложения (CASTRA) и проф. Сотир Сотиров, ръководител на лабораторията по интелигентни системи към университета.

Г-жа Гершензон възнамерява да локализира дейността си в Бургас, като целта на посещението й в Бургаския държавен университет е да се обмисли една бъдеща колаборация между бизнес и научна среда. Тя сподели, че притежава над 30-годишен опит в проучвания за космически разработки. Фирмата й е специализирана най-вече в това да преобразува информацията в изображения. Тя сподели, че могат да предоставят съоръжения, които да трансферират този тип информация, но едно от най-важните неща е да има обучени кадри, които да преподават на студенти за това как да използват тази техника.

 Всички в срещата се обединиха в обща идея - студентите да имат възможност и достъп до реална обучителна среда, относно трансформирането на информация от сателит във време най-близко до реалното. В подобно обучение могат да бъдат обхванати не само студенти, но и ученици.

 На въпрос от страна на проф. Бозов дали може да се създаде специалност, свързана със сателитните изображения и изкуствен интелект, д-р Веселин Василев от CASTRA спомена, че може да се направи съвместна магистърска програма в университета или курс, както и да се интегрира във вече съществуваща специалност.

 „Пред нас стоят три възможности. Първата от тях е следдипломна квалификация, втората е магистърска програма с работно заглавие: „Сателитни изображения и изкуствен интелект“ и на трето място – лятна академия за деца“, каза проф. Бозов.

 По време на срещата се обсъдиха възможности за съвместно участие в програми за финансиране.

 Преди официалната част, проф. Сотир Сотиров и проф. Станислав Симеонов показаха на гостите лабораторията по интелигентни системи, оборудвана с най-висок клас техника и демонстрираха какво може да се прави с нея. Учените показаха и суперкомпютъра на лабораториите. Той е с 64 хил. ядра и може да се нарече Суперкомпютъра на Югоизточна България. Проф. Сотиров и проф. Симеонов поясниха, че до сградата е прекарана оптична свързаност (12 влакна), позволяваща връзка с университетската мрежа и независим достъп с пропускателна способност 10G.