Покана за заявяване на интерес за включване в обучение за преподаватели, ангажирани с професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ по проект „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас“

По проект „Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас“ предстои провеждането на обучение за преподаватели от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас, свързано с разширяване на презентационните възможности и умения, чрез изучаване на софтуерни приложения и инструменти за подготовка на съвременни дигитални учебни материали.

Курсът е с продължителност 80 академични часа и ще се проведе дистанционно в група от 8 човека в началото на м. ноември, като графикът ще бъде обявен допълнително на заявилите желание за включване.

Обучението е безплатно за участниците и се финансира чрез бюджета на проекта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението, като предимство имат преподавателите, разработващи нови учебни програми по проекта.

Подборът на участниците е на база индивидуални заявки за включване в обучението.

Приложения:
1. Покана
2. Заявление за участие в обучение на преподаватели за развитие на дигитални умения

При интерес от Ваша страна за включване като участник в обучението, попълнете своята заявка за участие в срок до 03.11.2022 г. и я изпратете на следния имейл адрес:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.