Електротехника

За специалността

Завършилите получават квалификация да работят във всички области на икономиката, изискващи познания по силова електротехника и електроника, като технолози, енергетици, електромеханици.  Обучението по тази специалност включва: обща фундаментална подготовка по математика, физика, информатика, обща икономическа теория и др.; общоинженерна подготовка в областта на общото машиностроене, машинните технологии за производство на машиностроителна продукция; специализирана икономическа подготовка по основите на: счетоводството и финансите на фирмите, управлението и организацията на производството, мениджмънта, маркетинга и бизнес предприемачеството; езикова подготовка и обучение за работа със съвременна офис техника.

Образователно квалификационна степен - Професионален бакалавър

Професионална квалификация - Професионален бакалавър по електротехника

квалификационна характеристика 2017

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 3 години/6 семестъра

учебен план 2017

Задочна - Продължителност: 3 години/6 семестъра

учебен план 2017

Реализация

  • Техник, електрически системи 
  • Електротехник, промишлено предприятие
  • Енергетик
  • Диспечер, електроразпределение