Химия

За специалността

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Химик и учител по Химия и ООС

квалификационна характеристика 2016 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2022 г.

Реализация