Здравен мениджмънт

За специалността

Специалистите с професионална квалификация Бакалавър по Здравен мениджмънт се реализират като: Здравни администратори и функционални специалисти по управление на лечебни заведения и организации от здравната и социална сфера; консултанти и експерти по управление на здравни, здравно осигурителни и социални заведения, здравни организации и органи на здравеопазването и социалната сфера на регионално и национално равнище; специалисти , здравни и социални администратори от средно и висше равнище на управление на здравно-осигурителни фондове и каси; търговски представители и дистрибутори на медицински продукти, медицинска техника и технологии.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Здравен мениджмънт

квалификационна характеристика 2021 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2022 г.

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2022 г.

Реализация

  • Здравен асистент
  • Администратор лечебно заведение
  • Социален предприемач
  • Медицински секретар