Технология на нефта и газа

За специалността

Завършилите специалността са подготвени да работят като специалисти в областта на добива, транспорта и съхранението на нефта и газа, производството на всички видове горива и смазочни материали, получаването на основните и спомагателни химични продукти за индустриално и битово приложение. Специалистите се реализират в управлението на нефтодобивните, нефтопреработващите и нефтохимичните предприятия.

Образователно квалификационна степен - Бакалавър

Професионална квалификация - Инженер-химик

квалификационна характеристика 2022

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2022

Задочна - Продължителност: 4 години/8 семестъра

учебен план 2022

Реализаци