Изкуствен интелект и виртуална реалност - обучение на английски език

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър инженер

квалификационна характеристика - редовно обучение

квалификационна характеристика - задочно обучение

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2020

Задочна - Продължителност: 2 години/4 семестъра

учебен план 2020

Реализаци